Rodzaje elektrowni wodnych

Energia elektryczna pozyskana z fal morskich jest bardzo bezpieczna dla środowiska. Pomimo stosunkowo wysokich kosztów budowy elektrowni, inwestycja ta jest opłacalna. Energia pozyskana z wody zastosowanie miała wiele lat temu, w takich dziedzinach, jak np. rolnictwo. Wówczas wykorzystywane były prowizoryczne urządzenia. Obecnie systemy te są coraz bardziej udoskonalane.

Close