Wady i zalety energii z fal morskich

Energia z fal morskich zalicza się do energii ekologicznych. Pozyskanie jej nie powoduje niemal żadnego zanieczyszczenia środowiska. Na etapie wytwarzania energii elektrycznej z fal morskich, nie następuje emisja żadnych gazów cieplarnianych czy innych szkodliwych związków. Ponadto praca turbin cechuje się stosunkowo niewielką prędkością obrotową. Przekłada się to na niski poziom Continue Reading

Close